TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP ĐỘ 1

     Ngày 01/3/2022, Giám đốc Sở giáo dục thành phố Đà Nẵng đã kí quyết định công nhận và cấp chứng nhận đạt Kiểm định chất lượng cấp độ 1 đối với trường Tiểu học Lý Tự Trọng (tại Quyết định số199/QĐ-SGDĐT, ngày 01/3/2022 của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng). Việc công nhận và cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng cấp độ 1 được căn cứ theo quy định hướng dẫn tại Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học. Việc công nhận ghi nhận sự nỗ lực của tập thể CB-GV-NV và học sinh nhà trường trong việc không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
     Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục và quy trình công nhận được thực hiện theo 3 bước: Tự đánh giá (là quá trình trường dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhà trường tự xem xét, đánh giá); đánh giá ngoài (là quá trình khảo sát, đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước đối với trường để xác định mức đạt được theo tiêu chuẩn đánh giá); công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục./.
     Tập thể CB-GV-NV và học sinh nhà trường quyết tâm tiếp tục phấn đấu để được công nhận đạt chuẩn quốc gia trong những năm học tiếp theo.

 loai 1

Thư viện ảnh

thư viện ảnh

thuc don trong tuan

Website liên kết

Thống kê truy cập

826817
Hôm nay:
Hôm qua:
Tháng này:
Tất cả
659
1185
24249
826817